رویای من

گوشواره ات را به گوشم آویختی. مادرم شادی کرد و خواهرم! انعامم دادند دست افشان. و من مات بودم که چقدر دنیا نیازمند شادیهای هرچند کوچک است.

/ 1 نظر / 33 بازدید
(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir