دزد غارتگر من

 

سالهاست که رفته‌ای اما هنوز هستند روزها و شبهایی که لحظه‌هایش را به غارت می‌بری. شبهای با یاد تو، نبودن در دنیای مردگان است...

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
ح.ک

دل است دیگر یا شور می‌زند یا تنگ می‌شود یا می‌شکند آخر هم مهر سنگ بودن …می‌خورد روی پیشانی‌اش