باب الوفاء

 

«وفا رعايت ميثاق است و غايت وفاق. وفا دستگاه مشتاق است و پايگاه عشاق. مايه‌ اخلاص است و پيرايه‌ اهل اختصاص، وفاي عام پيداست و وفاي خاص جداست. وفاي عام آن است كه دوست را باشد و وفاي خاص آن است كه با ياد دوست باشد. چنانكه در دوستي خلل نيارد و اين بر دوست به دل نيارد. چنانكه اين دوست به جفا نگريزد و آن در عطا نياويزد.»

 

/ 0 نظر / 3 بازدید