« در حق ما هرچه گويد جاي هيچ اكراه نيست

بر صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست

عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نيست

زين معما هيچ دانا در جهان آگاه نيست

كاين همه زخم نهان هست و مجال آه نيست

كاندرين طغرانشان حسبه لله نيست

كبر و ناز و حاجب و دربان درين درگاه نيست

ورنه تشريف تو بر بالاي كس كوتاه نيست

خودفروشان را به كوي ميفروشان راه نيست

ورنه لطف شيخ و واعظ گاه هست و گاه نيست

عاشق دردي كش اندر بند مال و جاه نيست»

با حافظ شيرازي

/ 2 نظر / 4 بازدید

salam be maa ham sar bezanin

کمرو

از این کار خیلی خوشم میاد: وان دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی دارم من از فراقش در دیده صد علامت یاران چه چاره سازم با این دل رمیده رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس انی رایتُ دهراً من هجرک القیامه