برای کوير زيبای مرنجاب


سکوت، ترکيب هيجان انگيز رنگها، نمک، سراب، نرمی رمل‌های نفس گير که نمی‌گذارد به راحتی جلو بروی و می‌مانی که اين همه نرمش چطور می‌تواند اينقدر محکم جلوی حرکتت را بگيرد، يک شيب تند و جای پاهايی که يک باد به راحتی محوشان می‌کند و تو چه دلخور می‌شوی که اين همه سختی حرکت را ارجی نمی‌نهد، رد ريز پای سوسک های سرگين غلتان، تشنگی، وسعت کوير و کوچکی تو!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید