بازخوانی

 

قصه: آدم

موضوع: زندگی

شخصیتها:

فطرت یا قلب سلیم (یوسف)

عقل جبروتی (یعقوب)

نفس (برادران یوسف)

اخلاق رذیله (چاه / زندان)

روزگار (مصر / کنعان)

ادیتور:ملکوت

/ 0 نظر / 2 بازدید