يعنی يه روز ميشه من بفهمم بعضی چيزا رو؟ مثلا اينکه چطور ميشه آدم با فهم و شعوری بدونه با يه نفر ديگه سنخيتی نداره و عقلا نمی‌خواد باهاش باشه اما نمی‌گه بهش نه! اينکه يه آدم عاقل می‌فهمه دلش می‌خواد با کسی باشه و اون کس درکش می‌کنه و هم سنخ اند، اما بی دليل خودش را کنار می‌کشه. شايد می‌ترسه.

آهان کشف کردم. آره. ترس. ترس همه چيز رو ضايع می‌کنه. آدم رو، آدميت رو. زندگی رو. يعنی کی آدمها جسارت پيدا می‌کنن؟ فکر می‌کنه يه روز برسه که من اين چيزا رو بفهمم؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
tarane

آخ چه احساس مشترکی...