طبقه بندی مشاغل...

چشمهای پف کرده ات این روزها، زبان تلخت را برایم شیرین می کند. از اینکه می بینم از رفتنم این همه غمگینی، شرایط جدیدی که دوستش دارم، زهرم می‌شود. جای دوری نمی روم. سه طبقه فاصله داریم اما روزی هست که به اندازه یک عالم از هم دور می شویم. این اتفاق را تمرینی برای آن روزها ببین. من اغلب وقتی از دوست داشته هایم دور می شوم اینطور فکر می کنم....

/ 1 نظر / 7 بازدید
سیده

سلام با مطلب به آقا سید علی بگو اینقدر از خدا طلب مرگ نکند ! بروزم