عشق هم مثل هر چيز ديگر پختگي مي خواهد. بار اول داغ داغ است . شايد به همين خاطر عشقهاي اول كه به نتيجه مي رسند بعد از چند وقت يخ مي كنند و مي شوند عادت . خيلي ها مي گويند آدم يكبار عاشق مي شود . اما به همين قيد آدم فكر نمي كنند . تا آدم شدن راه آنقدر هست كه چند بار زمين خوردن و گاهي زمينگير شدن لازم است .

/ 0 نظر / 5 بازدید