پیش سازمان دهنده ذهن

 

بابا دست پسرک سه چهار ساله را در دست گرفته بود و از پله های مترو پایین می‌آمد. باد توی راهرو لباس مسافران را در هم می‌پیچید و زلف‌ها را می‌آشفت.

پسر به پدر: چرا اینجا باد میاد؟

پدر به پسر: چون اینجا زیرِ زمینه.

پسر کمی مکث کرد. اما نتوانست جلوی تعجبش را بگیرد:  مگه زیرِ زمین باد میاد؟

پدر با قوّت: خب آره دیگه!

و پسرک مات و مبهوت دانسته‌های خود را اصلاح کرد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد رضا

اگر یو یو را رها کنی دوباره بالا میاد. به دست بچه ها می دیم تا فقط سرگرم بشن. به چون و چرا عادت نداریم.. تا بچه چه باشد در برابر این یویویسم