یادداشت یک دانشجو

ماه بانو

اصلا نمره میخواهم چکار؟

مهم اینست که تو میخندی و بی تعارف حرف دل آدم را میزنی و با انرژی هر آنچه که میدانی در کمال تواضع یادم میدهی.

میدانی؛ همین که حس میکنم برایت مهم هستم و دوستم داری کمکم میکند بیشتر بخندم، بیشتر ذوق کنم... و سرشار شوم از شاعرانگی هایی که همیشه مرا به آن وا میداری...

اصلا به تو که فکر میکنم ناخودآگاه لبخند میزنم و این جادوی مهربانی های بی نظیر توست اینکه برای تو مینویسم زیره به کرمان بردن است؛ نوشتن برای نویسنده...!!!

برای به یاد تو بودن روز و ماه نمیخواهم. همیشه از تو الهام میگیرم

استاد خوبم روزت مبارک

ممنونم که همیشه مهربانی


پ.ن: از دانشجویان کد 93

/ 0 نظر / 131 بازدید