برليان همان الماسی است که ذغال بوده. فرق به برش است، به چکش خوری. آن هم درست در همان راستايی که بايد.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید