چه اشکالی دارد؟ غر بزن. هیچ وقت هم فکر نکن حالا دیگران چه فکری می کنند؟ چه اهمیتی دارد؟ کسی که تو را دوست دارد، حتما غر زدنت را هم به راحتی تحمل می کند. آدمیزاده گفته اند مثلا. نمی شود همه ش خندید و مهربانی کرد و قربان صدقه رفت! یک وقتی هم باید داد زد، گاهی باید خلوت کرد و گاهی هم ... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خوب حالا آتو نیاید دستت. یادت باشد بعد از همه اینها باید کمی عقب بنشینی و خودت را خوب برانداز کنی و صادقانه ببینی کی هستی. آنوقت اگر زمانی رسید که کسی دیگر هم این کارها را کرد، بهش فرصت می دهی، دلخور نمی شوی و حتا بعد از یک دعوای حسابی می توانی عذرش را بپذیری. ما همه آدمیم، باور کن. آدمهای متفاوت با خصوصیات شبیه هم.

اما یک چیزهایی هست که می تواند آدم را خوب بسازد، يعنی آدم را کم کم متعادل کند: فکر کردن صادقانه درباره خودمان و رفتارهامان و دوست داشته هامان؛ هم خودمان را دوست بداریم و هم دیگران را.

فراموش نکنیم: عشق را آدم می آفریند

                      و آدم را عشق.

                      تو که می خواهی آدم خوبی باشی، سعی کن عاشق شوی.

                      البته هیچ کدام راحت تر نیست!

 

/ 1 نظر / 4 بازدید