آرزو

وقتی کودک بودی، چقدر دلت می‌خواست بتوانی میله بالا سرت را در اتوبوس بگیری. پا بلند می‌کردی و به زور دست کشیده‌ات را به میله می رساندی. انگار اینطوری ثابت می‌کردی بزرگ شده‌ای. حالا بزرگتر شده ای. قطار مترو سقف بلندتری دارد. میله‌هایش هم دورترند. کمی دست دراز کن برای گرفتنش. لطفا ... اینطوری مطمئن می‌شوم که هنوز زنده‌ای، هنوز قد می‌کشی...

/ 1 نظر / 3 بازدید
امیر زارعی

سلام کوچکتر که بودم هم دوست نداشتم پا توی دنیای غریبه بزرکترا بزارم.هنوزم دوست دارم پامو از این دنیا بکشم بیرون-هنوزم دلم واسه سادگی بچگی های خودمان قنج می ره.هنوزم یا حق