تکرار بودن....

این همه شباهت عجیب نیست. ما خودمان را در بچه هایمان جا می گذاریم. بچه های ما فقط آینه ما نیستند بلکه ورژن دیگری از خود خودمان هستند. امروز رفته بودیم منزل یکی از اقوام که دوسال پیش پدر خانواده به رحمت خدا رفته بود. اما جای خودش در خانه خالی نبود. پسرها عین پدر حرف می زدند با همان الفاظ و همان افکار و حتی وقتی دقت کردم با همان هیجان و حرکات دست و گردن... ما تکرار می شویم و چقدر مهم است که چه تکراری از خود به جای بگذاریم؛ تکرار ملال آور یا تکراری دوست داشتنی.

/ 2 نظر / 44 بازدید
Persian Friends

ما تکرار می شویم و چقدر مهم است که چه تکراری از خود به جای بگذاریم؛ تکرار ملال آور یا تکراری دوست داشتنی.[قلب]

سفارش کتاب اتقاصد مقاومتر محیط سالمتر

سلام علیکم سال خوبی داشته باشید طرح جامع و قابل اجرا برای اقتصاد، رفع تحریمها که نجات محیط زیست و باعث حل بحران ریزگردها و آلوگی هوا هم هست متأسفانه یک قرن با تفکری خطرناک در دنیا مسئولین منابع طبیعی و سازمان پارکها و... در فضاهای سبز و جنگلکاریهای درختان میوه نمی کارند و به بهانه زیبایی منظر داخل شهرها و به بهانه مبارزه با بیابان زایی خارج شهرها فقط درختان بیثمر می کارند. آن هم فقط درختان بیثمر خارجی وارداتی! حداقل درختان بیثمر وارداتی کم ضرر و بی ضرر را نمی کارند. و فقط پر ضررترین و مخرب ترین و مهاجم ترین درختان بیثمر وارداتی را همه جا با پول ملت ها می کارند. به جای ایجاد جنگل، جنگل نمای تخریب کننده جنگل و مرتع و باغ و مزرعه ایجاد می کنند درختان حساسیت زای بیماریزایی که مانع تشکیل ابر و بارش شده و باعث تخریب محیط زیست می شوند، و با ده ها عملکرد منفی هوا را به شدت آلوده می کنند و ریزگرد های وحشتناک تولید می کنند و باعث گرمایش کره زمین می شوند. همچنین سبزیجات، گیاهان مرتعی، گیاهان دارویی و معطر کاشته نمی شود. و فقط چمن پرهزینه وارداتی مخرب محیط زیست کاشته می شود مسئولین و مردم بسیاری از کشورها متوجه این خیان