شنید ذکر خدا را بلند می گویند و تسبیحشان را فریاد می زنند. گفت «آرام بگیرید. کسی که او را می خوانید، نه گوشش کر است و نه جای دوری رفته. همیشه و همه جا با شماست؛ شنوا در کنارتان. آرام ذکرش را بگویید.»

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

/ 0 نظر / 3 بازدید