نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

« مثل من و مثل شما مانند مردی است كه آتشی روشن كرده وقتی اطراف خـود را نورانی و روشن كرد و پروانه ها و حشرات كه اطراف آن می‌گردند در آتش مي‌افتند، آن مرد جلوگيری می‌كند و نمی‌گذارد كه پروانه ها و حشرات در آتش بيفتند ولی بر او غلبه كرده خود را در آتش مي‌اندازند، فرمود: پس اين مثل من و شماست، من كمربند شما را گرفته از آتش دور می‌كنم، و شما بر من غلبه كرده و هجوم مي‌كنيد و خود را در آتش مي‌اندازيد.»

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید