خبر مرگش را از زمزمه بچه‌ها توي كارگاه شنيدم. ده روزي مي‌شد كه توي كما بود. سه تا دختر دارد كه يكيشان تازه نامزد كرده است. هر روز از صبح كه مي‌آمديم روي داربست جلو ساختمان مي‌ديديمش تا ظهر و از ظهر تا عصر كه مي‌‌رفتيم. لابد بعد از ما هم مي‌ماند. نمي‌دانم. هنوز خوني كه از سر شكسته اش روي زمين ريخته بود، كف حياط مانده و آفتاب سياهش كرده. بيچاره گچ كار ساختمان جديد جهاد بود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 3 بازدید