يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۸۳

امروز ديدمت. بعد از مدتها. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سلام...... حالتون چطوره........ مرسي ........ خداحافظتون.

شايد يكسال است كه ارتباطمان اين جوري است. قبل از آن هفته‌اي يكبار و يا حداقل ماهي يكبار مي نشستيم و حرف مي‌زديم، از كارها، از خودمان، از فكرها و .... خيلي معمولي. تا آن دعوايي كه هيچ وقت خوب نفهميدم منظورت چه بود. بي حوصله و پر از اراجيف. به پاي بي حوصلگي عادي كه گاهي سراغ آدم مي‌آيد، بي‌خيال شدم. حتا دعا كردم حالت خوب شود.

هفته بعد شنيدم كه قصه كهنه عشق و عاشقيت گل كرده و باز به صرافت افتاده‌اي سرو سامان بگيري. چه باشكوه. براي من كه بيش از بقيه براي اين پيوند دعا مي‌كردم جالب انگيز بود. تفال زدم براي هردويتان: آنكه ذكرش گره از كار جهان بگشايد/ گو بفرماي در اين كار نظري بهتر از اين.

 

يك ماه شد و خبري نشد. نمي‌ديدمت. اما دل خوش بودم به اينكه حالا دوتا دوست خوب دارم كه براي باهم بودن تلاش مي‌كنند و من در خوشيشان شريكم.

آن روز صدايم كردي. مي‌خواستي باهم حرف بزنيم. نمي‌دانستم قصه‌تان تمام شده. هنوز هم نمي‌دانم چرا. اما تمام شده بود. بچه‌هاي ديگر بعد از مدتها آمده بودند پيشم و من فكر كردم مثل هميشه وقتي مي گويي: يه سر بياين اين ور حرف بزنيم. يعني تا وقتي نرفته‌ايد، هروقت شد و بيكار بوديد بياييد. اما انگار اشتباه كرده بودم. نيم ساعت بعد زنگ زدي: نمي‌خواين بياين؟

گوشي را گذاشتم و تندي آمدم. حرف زديم. زياد. شايد نزديك به چهل و پنج دقيقه. هربار فكر كردم حرفها تمام شده و خواستم بلند شوم، مرا نشاندي. حرف ديگري پيش كشيدي. آن روز نگاهت آزارم داد. چرا اين‌طوري نگاه مي‌كردي؟ چشم مي‌دزديدم. بيشتر از هميشه. از چه‌ها كه نگفتيم.

به اين چيزها فكر نمي‌كني. مي‌دانم. اما من آدم بدي هستم. هيچ گوشه‌اي از زندگيم را دور نمي‌اندازم. همه‌شان را بايگاني مي‌كنم و گاه و بيگاه مرور. شايد غمگينم كند يا علامت سوالم را پررنگ كند اما غرورم را رام مي‌كند. مي‌بينم چقدر ناتوانم و چه قدر بنده. محك مي‌خورم. و گاه چند علامت سوالم جواب مي‌گيرد. همين كافيست.

 

آن روز گذشت. نگاهت را فراموش كردم. دستپاچگيت را هم. سه روز بعد، تلفن مادرت و قصه خواستگاري، و ...

 

همه چيز دو هفته طول كشيد. شروع نشده هم تمام شد. اما براي من كه هنوز گيج مي‌زدم شايد پنج ماه. براي خودت چي؟ نمي‌دانم. اما ظاهر امر نشان مي‌داد تو هم كلافه‌اي. مرا كه مي‌ديدي غيب مي‌شدي. چرا نبايد مرا مي‌ديدي؟ مدتها سركار هم نيامدي. نگران مي‌شدم. دعا مي‌كردم. كار ديگري نمي‌توانستم بكنم....

 

گذشت و من بازهم طلسم را شكستم. زنگ زدم، پيدايت كردم و قرار گذاشتم براي ديدنت و حرف زدن. همه ترا به غول حرف و دليل آوردن و سفسطه كردن مي‌شناسند. آن روز چقدر ساكت بودي. در قبال سوالها حتا لكنت گرفتي. من نمي‌توانستم اين‌طور ببينمت. هنوز آنقدر سنگدل نشده‌ام كه از كم آوردن كسي  غرور به دلم بيفتد و احساس فتح كنم. تمامش كردم. فقط گفتم: بگذاريد همه چيز مثل سابق باشد و خنديدي.

 

تلفن آخر را تو زدي. شنيده بودم با كسي قول و قرار گذاشته‌اي. مي‌خواستي حالم را بداني. شايد فكر مي‌كردي از درد نداشتنت در حال احتضارم. نمي‌دانم. اما باز هم با شنيدن صداي آرامم و حرفهاي عادي وجدان دردت خوب شد و شاد و سرحال رفتي.

من خوشحال هستم. هنوز هم دوستت دارم. مثل سابق. نه كمتر و نه بيشتر. شايد همان پنج ماه نگاهم كمي فرق داشت. نزديك تر شده بود. اما ياد گرفته‌ام، يعني تجربه‌ها يادم داده‌اند كه آدمها را درجاي خودشان ببينم. باز همان شدي كه بودي. فقط اين وسط يك اتفاق افتاد. بت تو برايم شكست. شدي يك آدم كه حالا شايد راحت تر مي‌توانم ببينمت و وقتي يك نفر از تو با آب و تاب مي‌گويد مي‌دانم بايد چطور و چقدر باور كنم. من تو را و بعد از آن همه آدمها را خيلي بهتر شناختم. اين هديه بزرگي است.

ولی يك چيز را از دست دادم. يك دوستي. چيزي كه هميشه بعد از اين اتفاقها پيش

مي‌آيد و من هنوز نمي‌فهمم چرا.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
از نپتون

سلام.. اگر دوست داشتی يک سری به وبلاگ همسايه تون نپتون بزنين.. تازه اومديم به زمين و راهش انداختيم.. وارد نيستيم هنور.. بعضی ها ميان نظر می دهن می گن چه تخيل قوی ای.. بابا تخيل چيه؟؟ ما به خدا نپتونی هستيم... لطفا باور کنيد ديگه...)): ما نپتونيها ی واقعی هستيم...