پست های ارسال شده در بهمن سال 1393

و عشق...

آنتیگونه: تو تاحالا عاشق شدی؟ تیرسیاس: عشق خطرناکه خانوم!  آنتیگونه: چرا!؟ تیرسیاس: چون نمی ذاره از چیزای خطرناک بترسی!
/ 3 نظر / 46 بازدید