پست های ارسال شده در شهریور سال 1389

  گاهی قرعه فال به نام توست. چه بخواهی چه نخواهی. حالا باید تدبیر کنی خودت را، که چطور بخواهی. همین.
/ 3 نظر / 26 بازدید