پست های ارسال شده در مهر سال 1387

هزار خورشید تابان نویسنده: خالد حسینی ترجمه پریسا سلیمان زاده و زیبا گنجی نشر مروارید 1386   فکر کنم کتاب بادبادک باز بیشتر گل کرد. البته ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 27 بازدید