پست های ارسال شده در فروردین سال 1387

حکمت

تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازه دانش خود حرف بزند چه سکوتی بر دنیا حاکم می‌شد.                                                                                                                                                                                        ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 24 بازدید