پست های ارسال شده در مرداد سال 1386

می‌گویم: امروز روز خوبی بود. می‌خندد و نگاهش انگار می‌خواهد چیزی را گوشزد کند. می‌گویم: چیه؟ چیزی می‌خواستی بگی؟ می‌گوید: یادته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید
«صحبت حور نخواهم که بود عین قصور                                با خـــــیال تو اگر با دگـــــــــری پردازم»
/ 0 نظر / 24 بازدید