پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

يادت باشد همه را فهميدن، همه را بخشيدن است.                                                                  اميرالمومنين
/ 2 نظر / 24 بازدید
خداوند ادامه دادن دوستی های قدیمی را دوست دارد.                                                                        رسول اکرم
/ 0 نظر / 24 بازدید
«تو خورشیدی مدار عشق با توست                                  مرا بگذار تا سیاره باشم»
/ 1 نظر / 24 بازدید