پست های ارسال شده در اسفند سال 1385

«نفس نفس اگر از باد بشنوم بويت                                           زمان زمان کنم از غم چو گل گريبان چاک»  
/ 0 نظر / 23 بازدید
«بیگانه با تمامی این حرفهای سردمن همچنان صبوربا عشق، شورانبوه خفتگان را                  آواز می‌دهم.پیغام صبحدم را                  پرواز می‌دهم.هر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید