پست های ارسال شده در مهر سال 1385

  «نیکی پیرمغان بین که چو ما بد مستان                                                  هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود»     
/ 0 نظر / 24 بازدید