پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

«تو ننگ عربی، سیدحسن نام تو راباید از فهرست اعراب شایسته خطبزنیم تو بجای آنکه در ایوان ویلایساحلی ات لمبدهی و چرت تابستانی اترا با دود قلیان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
                                  می گویند آدمها را باهم مقایسه نکنید، حتا خودتان را با دیگران. هرکس منحصر به فرد است، با خصوصیات ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
کتاب سيدمحمد حسينی بهشتیانتشارات روايت فتحنوشته افسانه وفا {دومين کتاب مجموعه زندگی است. اولين کتاب اين مجموعه علامه طباطبايی است که حبيبه جعفريان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید