پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

«چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را                                   غبار خاطری از رهگذار ما نرسد»  
/ 1 نظر / 24 بازدید