پست های ارسال شده در اسفند سال 1384

«وقتی از خواب بيدار شد، دايناسور هنوز آنجا بود.»اين کوتاهترين داستان دنياست. نمی‌دانم مال کيست. اما تمام عناصر لازم داستانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید