پست های ارسال شده در دی سال 1384

  «تجربيات مداوم بر عقل و شرف و تقوای انسان بيفزايد.»                                                    بحار الانوار، ج ۷۸ ص۱۲۸  
/ 0 نظر / 25 بازدید
«عزت مومن به بی نيازی او از مردم است.»                                                         امام جواد عليه السلام    
/ 0 نظر / 23 بازدید
  « گر بانگ برآيد که سری در قدمی رفت                                    بسيار مگوييد که بسيار نباشد.»  
/ 1 نظر / 24 بازدید