پست های ارسال شده در مهر سال 1384

«يا بفرما به سرايم يا بفرما به سر آيم                            قصد ديدار تو باشد چه بيايی چه بيايم»  
/ 3 نظر / 24 بازدید