پست های ارسال شده در بهمن سال 1382

خوشا چشمي كه اندر وادي عرفان رخ آن يوسف مصري ببيند خوشا دستي كه در قربانگه اسماعيل در ماواي خواهشها به خون خود آغشته گرداند و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
‹‹هر چند سهم ما آميزه ای از سرزنش و ريشخند بودحق با صدای توست بايد بلند بود.›› عبدالجبار كاكايی  
/ 0 نظر / 24 بازدید