پست های ارسال شده در شهریور سال 1382

«من پوشیدن جامه یخ را آغاز کرده امو فراموشی و عشق رابا باد رهگذرمی آزمایم.»شعر از «غاده السمان»
/ 1 نظر / 26 بازدید