مهربان

امام همانند خورشیدی است که طلوع کرده و عالم را به نور خویش روشن نموده است، در حالیکه در افق و فراز آسمان است. به گونه‌ای که دستان و دیدگان از اینکه به او برسند عاجز و درمانده‌اند.

امام به ماه کاملی می‌ماند که زیبایی و روشنایی شبهای مهتابی از اوست.

به چراغی مانند است که فروغ آن فراگیر و آشکار است.

نور درخشانی است که در سرتاسر عالم پراکنده و پرتوافکن است.

ستاره‌ای است که در شبهای تار و دیجور، در بیابانهای سرد و خاموش، در گردابهای هولناک و بلاخیز درخششی چنان چشمگیر و امیدبخش دارد که راه را بر گم گشتگان می‌نمایاند.

                                                   توصیف امام زمان (عج) از زبان امام رضا (ع) 

/ 2 نظر / 2 بازدید
عمو اکبر

سلامم را تو پاسخ گوی... سخن معصوم است و نیازی به تحسین من ندارد. ولی انتخاب تو تحسین‌برانگیز است. زیبا بود و آرامش‌بخش. دمت گرم و سرت خوش باد...

نیازی

الهي تو خود بر ما مدام كن و برداشته خود نام كن و وقت رفتن بر جان ما سلام كن، الهي اگر از نعمت گويم حرز كردنست و اگر نگويم طوق در گردن است. الهي ميداني كه ناتوانم، پس از بلا برهانم. الهي نيستي همه را مصيبت است و مرا غنيمت است. الهي قصه بدين درازي، من دريافتم به بازي، بازي. الهي تا دي بشناختم از غم فردا بگداختم. الهي بر آن روز ميخندم كه يافته مي جستم و دل و دست از دانش بشستم، به نابينايي مي نگريستم، به مردگي ميزيستم. الهي ناديده و ناجسته حاصل، اي جان و دل را زندگي و منزل، از پيش خطر و از پس نيست راهي بپذير كه جز دوست توام نيست پناهي، الهي ميلرزم از بيم آنكه به جوي نيرزم. ( خواجه عبدالله انصاري )