برنارد شاو : «آدم برنده کسی است که با دنيا سازگاری کند. آدم بازنده کسی است که بخواهد ديگران را با خودش سازگار کند و همه پيشرفتهای دنيا در گرو بازندگان است.»

 

/ 0 نظر / 4 بازدید