« شخصي ضيافت مفصلي ترتيب داد و بسياري را دعوت كرد. وقتي همه چيز آماده شد، خدمتكار خود را فرستاد تا به مهمانها اطلاع دهد كه وقت امدنشان فرا رسيده است. اما هريك از دعوت شدگان به نوعي عذر و بهانه آوردند. يكي گفت بتازگي زميني خريده و بايد برود آنرا ببيند. ديگري گفت كه پنج جفت گاو خريده است و بايد برود امتحانشان كند. يكي ديگر نيز گفت تازه ازدواج كرده و به همين دليل نمي‌تواند بيايد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خدمتكار برگشت و پاسخ دعوت شدگان را به اطلاع ارباب رساند. ارباب به او گفت: فورا به ميدانها و كوچه‌هاي شهر برو و مفلوجان و كوران و شلان را دعوت كن. وقتي دستور اجرا شد باز هم جاي خالي باقي بود. پس ارباب به خدمتكارش گفت: حال به شاهراه‌ها و كوره راه‌ها برو و هر كه را مي‌بيني به اصرار بياور تا خانه پر شود. چون از آن كساني كه دعوت كرده بودم هيچيك طعم خوراكيهايي را كه تدارك ديده‌ام نخواهند چشيد.»

 

عيسي عليه‌السلام/لوقا 14

 

/ 0 نظر / 4 بازدید