دو تا دوست بودند و خیلی به هم نزدیک. هر دو عارف بودند و به مقامات رسیده. به هم قول دادند هرکدام زودتر مُرد، به خواب دیگری بیاید یا در یکی از شهودها بر دوست ظاهر شود و تا جایی که اجازه دارد از آن عالم و احوالات خودش چیزها بگوید. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

یکیشان مرد اما مدتها گذشت و به خواب دوست جانیش نیامد! و او غمگین بود و هزار فکر می کرد و ره به جایی نمی برد.

چندی گذشت و او آمد به عالم خوابش.

-          کجایی؟ چرا خبری از تو نیست؟ تو که بد قول نبودی؟

-          گرفتار بوده م.

-          گرفتار! تو؟

-          راستش از وقتی که آمده ام به اینجا، تا حالا داشتم جواب یک حرفم را پس می دادم.

-          تو که کم حرف بودی. همه حرفهایت به حکمت بود.

-          بگذار این راز را بگویم. یک روز هوا خیلی گرم بود. یکباره نم بارانی زد و هوا طراوتی گرفت. سرم را کردم به آسمان و گفتم: عجب باران به جایی! حالا دارم جواب پس می دهم که : ای بنده ما بگو کدام کار ما نابجا بوده که این یکی را گفتی به جا؟

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید