«ماهي»

نوشته: دکتر استفان سی لاندين، هری پاول، جان کريستنسن
ترجمه: مامک بهادرزاده

«کتاب تمثيلی که به شما کمک می‌کند عاشق کارتان شويد حتا اگر نتوانيد کاری انتخاب کنيد که واقعا دوستش داريد!»
البته تعريفی که نوشته کمی غلوآميز است. اما کتاب خوبی است. چيزهايی که می گويد همه‌مان می‌دانيم اما گاهی فراموش می‌کنيم. خستگی را درمی‌برد.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید