«... هر وقت تو يه غروب خردادي دلم گرفت يادم افتاد بايد عاشق بشم و براي عاشق شدن توي اين حوالي زياد نبايد دنبال بهونه گشت. اينجا پر از بهونه عاشقيه! اونم وقتي که خرداد باشه. اين ماه يه دوم داره که انگار توش يکي سر ما داد زد، شماها زنده اين و بايد زندگي کنيد.
اين ماه يه سوم داره که تا دنيا دنياست، براي ما بوي آزادي ميده. براي من که از ديار خوزستانم. خونين شهر توی اين روز باز خرمشهر شده. و جاي همه برادرهاي من که خونشون زمين اونجا رو  رنگين کرده خالي.
اين ماه يه پانزدهم داره پر از آدمهاي عاشقي که فقط خاطره مظلوميتشون مونده. يه بيست و نهم داره با ياد مرد ماندني آمده از کوير "علي شريعتي" که يه عالمه رموز عاشقي ريخته توي حرفهاش براي ما .... و يک سي و يکم داره با يک شهيد عاشق، چندانکه همه افتخارها و نام ها رو رها کرد براي من و تو و خاکمون. آره...مصطفي چمران....خرداد ماه عاشقهاست. باور نمی کني يه نگاه به تقويم تاريخ بنداز.»

 

از وبلاگ يک خرمشهری

 

 

من هم يک اتفاق ديگه به تقويم اضافه می‌کنم: تولد شهيد منوچهر مدق هم امروزه، سی و يکم خرداد. 

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
راحله

راست ميگه خب . تولد شهيد مدق مبارک . من اون حديث اميد (تو چند پست قبلی ) رو نمی فهمم . فقط گفتم که گفته باشم .