باران صدای پای تست، امیدبخش و مهربان

ببار بر این کویر که دنیای ما را خزان با خودش نبرد...

/ 0 نظر / 5 بازدید