رادیو برنامه رادیوهای بیگانه را پخش می کند. همه ساکت نشسته ایم و گوش می دهیم. تاکسی از بین ترافیک راه باز می کند. یکباره بنی صدر شروع می کند به حرف زدن. راننده برآشفته می شود و رادیو را خاموش می کند و با غیظ شروع می کند «یکی حرف بزند که خودش وطن فروش نباشد.... یکی نیست بگوید که تو که رفتی چه حقی داری حرف بزنی؟ من توی سوسنگرد بودم. یک شب 180000 دختر را تحویل عراق داد با ندانم به کاریهایش.... مردم دوستش داشتند نامرد را. چه می دانستیم چه آدمی است. یکبار سخنرانیش می خواست پخش بشه توی منطقه، بچه ها برای آنکه بتوانند بشنوند، چنان هجومی آوردند که مجروح داشتیم. آنوقت این مردک نامردی کرد و رفت....»

داغ کرده بدجوری. آخرش می گوید «این ها را نگفتم که تبلیغ کنم کسی رای بدهد، دلم سوخت. همه آزادند...»

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
ابراهیم

سلام پستاتون خیلی زیبا بود لذت بردم. گه وقت کردی به کلبه حقیرم یه سر بزنید و نظر تون رو برام برام بزارید راستی داخل نظر سنجی شرکت کنید نظر تون خیلی برام مهمه[تایید]