یادت نمی‌کنم به همه عمر زانکه یاد
                              آن کس کند که دلبرش از یاد میرود

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيازی

سرپا اگر زرد و پژ مرده ايم ولي دل به پاييز نسپرده ايم چو گلدان خالي لب پنجره پراز خاطرات ترك خورده ايم اگر داغ دل بود، ما ديده ايم اگر خون دل بود، ما خورده ايم اگر دل دليل است آورده ايم اگر داغ شرط است ما برده ايم

نيازی

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را حقا که به چشم در نیامد ما را (حافظ)