خبر ...

 

ظهر روز سوم خرداد، رزمندگان از سه طرف وارد خرمشهر شدند و در مسجد جامع به هم پیوستند و پرچم ایران را بر بام مسجد افراشتند و خونین‌شهر دوباره خرمشهر شد.

ساعت 2:20  گویندة خبر با هیجان اعلام کرد «شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز، توجه فرمایید. به خبری که هم اکنون به دست من رسید، توجه فرمایید. خونین‌شهر آزاد شد.»

خبرگزاری رسمی عراق I.N.E

خبرگزاری رسمی عراق I.N.E: «سخنگوی ارتش عراق اعلام کرده است بندر خرمشهر را ترک کرده و تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرده اند. خبرنگار عراق افزود که عقب نشینی نیروهای عراقی، از روز یکشنبه اول خرداد ۱۳۶۱ آغاز شده بود.»

 

رادیو صوت الجماهیر بغداد

تلکس بین المللی خبرگزاری عراق، چهارم خرداد ۱۳۶۱، رادیو صوت الجماهیر بغداد: «یک سخنگوی ارتش عراق اعلام کرده است که نیروهای پیروزمند قادسیه صدام پس از آنکه تمامی حمله های قوای دشمن مجوس و نژادپرست فارس را در مناطق الخفاجیه (سوسنگرد) و الاحواز (اهواز) با اقتدار کامل دفع کردند، صبح روز بیست و چهار می (3 خرداد) در یک جابه جایی تحسین برانگیز، عقب نشینی تاکتیکی خود را از جبهه محمره (خرمشهر) با موفقیت کامل انجام داده‌اند.

 

خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس

رادیو دولتی بغداد، خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس، سوم خرداد: «سربازان در حال فرار عراق، سرگرم گریختن از خرمشهر و مناطق اشغالی هستند.»

 

روزنامه گاردین

روزنامه گاردین چاپ انگلستان: «سقوط خرمشهر یعنی سقوط آخرین و مهمترین افتخار جنگی عراق که ایرانیها با باز پس گرفتن آن، این برگ برنده را که به وسیله آن عراق می کوشید ایران را به پای میز مذاکره بکشاند، از دست بغداد ربودند.»

شورای امور خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا

وزیر امور خارجه آمریکا، الکساندر هیگ، در شورای امور خاورمیانه وزارت خارجه: «پیروزیهای اخیر ایران در جنگ با عراق برای آمریکا نگران کننده است و منافع غرب خصوصاً آمریکا را در منطقه به خطر انداخته است.»

 رادیو دولتی انگلستان

رادیو دولتی انگلستان؛ نهم اردیبهشت ۱۳۶۱: «چنانچه ایرانیان درصدد بازپس گرفتن خرمشهر برآیند، سخت‌ترین گردو را برای شکستن برگزیده اند»

رادیو دولتی انگلستان؛ پنجم خرداد 1361: «از زمانی که خبرنگاران غربی از نیروهای عراقی در خرمشهر دیدن کرده و از روحیه خوب آنها گزارش داده اند، بیش از سه یا چهار روز نمی گذرد که ناگهان همه شهر از دست عراقی ها بیرون کشیده شد.»

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
مرضیه

من این سری نوشته‌های خرمشهرتو تازه امروز دیدم. چه خوبن. این یکی به خصوص.