غر زدنی ممتد....

شده از خودت ناخرسند باشی از بس که برای دیگران مفیدی و برای خودت نه! این روزها اینطوریم. می دانی چرا؟

چون مهمترین وظیفه های خودم را انجام نمی دهم و هر کار دیگری غیر از آنها را ....

چه ام شده؟

الان قول می دهم که باز خودم باشم، خود خوب و نه خودخواه اما متعادل.

کار آسانی نیست. استاد می گفت: سخت ترین کار در زندگی رعایت تعادل است والا همه می شدند امام علی! و این حرف چقدر به دلم نشست.

هر وقت به این حد خشم از خویش می رسم یاد این حرف برایم هم حرکت است و هم غرور؛ غرور از داشتن علی و حرکت به خاطر خجلت ....

 

/ 2 نظر / 2 بازدید
مه‌بانو

چه کلامِ زیبایی ... و چه بزرگ مردی که چنین می‌آموزد [لبخند]