عذاب وجدان

1

شب قدر است و آنقدر خسته ای که نای نشستن نداری. هی با خودت کلنجار می روی که برای دنیا مثل چی می دوی و حالا برای خودت و خدایت حال نداری. یاد قصه آب پاشیدنهای حضرت زهرا به صورت بچه هایش می افتی و بعد با خودت می گویی: ما که ماییم... خلاصه می افتی و خواب....صبح عذاب وجدان تو را یاد این می اندازد که حتما گناه کرده ای و ...

2

روزهای اخر ماه رمضان است. همه ش یاد این روایتی که حضرت رسول از شبهای قدر دیگر رختخوابش را جمع می کرد. و حالا تو تازه بعد از این شبها بخصوص بیشتر هوس خوابیدن داری. فکر می کنی حتما ضعیف شده ای و .... هر شب و روز با عذاب وجدان به بسترت نگاه می کنی و خب بیشتر خوابت را جابجا می کنی به امید کم شدن وجدان درد.

3

هر روز عهد می کنی امروز بیشتر از یک جزو قرآن میخوانی. یادت می افتد با خودت قرار گذاشته بودی امسال چند دور قران را دوره کنی در این ماه. اما حالا فقط در راه رفت و آمد و کمی قبل از نماز وقتت را برای قرائتش می گذاری. آن هم بدون معنی. تازه فقط برسی همان یک جزو... عذاب وجدان می گیری و یاد هزار و یک نفر می افتی که حتی غیر این ماه مرامی دیگر دارند چه رسد به رمضان الکریم...

4

خدایا همه غرهای عذاب وجدانی یکطرف، احساس مهمانی تو و نازکشی ات یکطرف. عذاب وجدان هایم را می چینم کنار هم و با یک چشم برهم زدن یاد این حرفت که خواب روزه دار هم عبادت است، برای خودم اعتبار شارژ می کنم! حالا فقط می ماند یک عذاب وجدان: واقعا من روزه دارم؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید