«تو خورشیدی مدار عشق با توست
                                  مرا بگذار تا سیاره باشم»

/ 1 نظر / 3 بازدید
آرش

درود بيا ببين كه در اين غم چه ناخوشم بي تو ... بدرود