لحظه های بیقرار

 

آزرده که می‌شوی، نگاهت کدر می‌شود. دردت که می‌گیرد، به خودت نهیب می‌زنی که نکند اثر عمل خودت باشد. درددل که می‌گویی، غمت می‌گیرد که غمی نیفزوده باشی.

امان از دست زخم‌های رسیده از دوستانی که به جای مرهم، تیزی نخراشیده‌اند. و بدتر، زبان تندی که ناسنجیده به گفتاری زخم دلت را تازه می‌کند.

میدانی که همیشه گوش دلم شنوای حرفهای پر داغ تست. پس بی‌دغدغه بگو که هیچ چیز برایم غیرقابل تحمل‌تر از ماه پنهان در پشت ابرهای تیره مردمت نیست بانو...

ماه این روزها رو به کاستی است و آسمان زندگیم نیازمند روشنی چشمهای توست.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
وحید

سلسله برنامه های تولیدی شبکه نصر با عنوان" ایران، پنجره ای از درون" با موضوع بررسی یشرفتها و توانمندیهای ایران قسمت اول این مجموعه برنامه ها با نیریشن عربی و انگلیسی و زیرنویس فارسی در اختیار شما دوستان قرار می گیره http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=9544

عشق هاي خنده دار

فوق العاده مثل هميشه...