اين روزها همه جا صحبت از عراق است و زندان ابوغريب، صحبت از فجايع آمريکا در زندانهای عراق و صحنه هايی که تلويزيون پخش می‌کند و خدا می‌داند پشت اين صحنه ها چيست!

هنوز خيلی نگذشته. خودم ديدم، با چشمهای خودم که تلويزيون تصاوير شادی مردم عراق را نشان می‌داد. چه شور و هيجانی از ورود امريکايی ها داشتند، چه استقبالی می‌کردند. خودم شنيدم از تريبون نماز جمعه تهران که گفتند: ما هم در اين شادی شريک هستيم! و من چقدر گريستم. آزادی؟!

زائرين از کربلا می‌آمدند و يکی از سوغاتی که داشتند تعريف و تمجيد از مهربانی آمريکايی ها بود. و اينکه عراقی ها با چه احترام و اکرامی با آنها برخورد می‌کنند. و از مشورت و کمکهای بی دريغ سربازان آمريکايی می‌گفتند! همه به به و چه چه می‌کردند و من می‌گريستم. مهربانی؟!

هنوز لبخندهای شادی عراقيها خشک نشده. هنوز استبداد صدام فراموش نشده. حالا همه جور ديگر کری می‌خوانند.

می‌گويند قصه نيل تا فرات ... و باز هم آنقدر در خواب هستند که همان تجربه تکرار می‌شود. زمينها به سرعت خريد و فروش می‌شود و باز هم ثابت می‌شود کسی که از پس قرنها پشت علی را خالی گذاشت، هنوز همان است که بود، عرب جاهلی.

حتا اگر فراموش کنم همين برادران عراقی روزی پدران و برادران ما را کشتند و به زنان ما تجاوز کردند -و چه ها که نکردند که هنوز تاوانشان را پس می‌دهيم- نمی‌توانم بپذيرم برای کسی که خود ظلم را می‌پذيرد بايد دل سوزاند. عراق که بدتر از خرمشهر ما نبود.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
pouyan

سلام.وبت رو خوندم.زيبا می نويسی.ارزوي همه ما ازادی است و همينطور ازادی همه مردم جهان.به اميد ازادی