يک صرف عادلانه!

رفتند
رفتيد
رفت
رفتی
رفتيم
رفتم

/ 2 نظر / 3 بازدید
davood

هرگاه كه بر مرگ مي انديشم فرا ميگيرد خلسه اي شاديبخش اين خسته تن را شادي چون يك نشاط كودكانه هرگاه كه بر مرگ مي انديشم ميكشم بر آسمان بي انتها پر ز شوق ميدود اشك بر چشمانم تا كي بايد شد دلقك سيرك زندگي سيراب كن جلاد اين بازي مسخره اي مرگ اي معناي زندگي برگير اين تن خسته در خويش. مرگ من در پايير فرا خواهد رسيد در زوزه سرد باد پاييري در ريزش برگ زرد درختان خواهد رسيد

siavash

سلام ... خسته نباشی .... بيا از آمدنها حرف بزنيم ... بهاری باشی........